Párvulo

  • Camila Escobar Vera – Asisente de Párvulo
  • Paula Zambrano Nova – Educadora de Párvulo
  • Stephanie Caamaño Muñoz – Educadora de Párvulo
  • Claudia Garrido Retamal – Educadora de Párvulo
  • Priscilla Soto Herrera – Educadora de Párvulo